Afspraak

U kunt online een afspraak maken door gebruik te maken van het afspraak formulier. Of via de wachtlijst knop uw gegevens achterlaten.

Wilt u liever eerst even telefonisch contact kunt u mij bellen of sms-en dan zoeken we samen een geschikt moment om elkaar even te spreken.

Klik op onderstaande links voor praktijkdocumenten.

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:  Klachten en Geschillen