Traumaverwerking / Somatic experiencing

Wat is een trauma?

Een trauma is het gevolg van een overweldigende gebeurtenis die te onverwacht, te schokkend of te groot is om te bevatten. De schok van het trauma brengt een enorme hoeveelheid spanning met zich mee, die niet direct (volledig) kan worden ontladen. Het zenuwstelsel raakt dan overbelast en omdat de spanning alsnog een uitweg zoekt, kun je last krijgen van allerlei lichamelijke en psychische klachten.

Is de behandeling intensief?

De werkwijze erop gericht om met kleine stapjes, in je eigen tempo de spanning gaat ontladen. Hierdoor nemen de stresssymptomen geleidelijk af en wordt de impact van het trauma tot hanteerbare proporties teruggedrongen. De therapie richt zich niet op de schokkende gebeurtenis zelf, maar op de effecten ervan op je lichaam. Dit is vooral prettig als je het trauma liever niet wilt herbeleven, er niet (veel) meer over wilt praten of niet precies weet welk trauma ten grondslag ligt aan je klachten.

Hoe verloopt het begeleidingstraject?

Tijdens de behandeling volg je samen met de therapeut wat er in je lichaam gebeurt als je aan de traumatische ervaring denkt. Je kunt diverse lichamelijke sensaties waarnemen, zoals spierspanning, een versnelde hartslag of ademhaling, kippen- vel, pijn en tintelingen. Door de lichamelijke klachten in verband te brengen met het trauma wordt duidelijk dat deze daarvan het gevolg zijn.

Vervolgens gaan we op zoek naar hulpbronnen binnen en buiten het lichaam. Zogenoemde interne hulpbronnen zijn bijvoorbeeld creativiteit, humor en intelligentie. Externe hulpbronnen zijn onder meer positieve herinneringen, steun van naasten en plekken waar je je prettig voelt. Door deze hulpbronnen te activeren, kun je jezelf in een lichamelijke staat van ontspanning brengen en een positief tegengewicht bieden aan de negatieve lichaamssensaties. Want ergens in je lichaam bevindt zich ook een plek waar je je rust kunt hervinden, van waaruit je jezelf kunt ontspannen en de vicieuze cirkel kunt doorbreken.

Gedurende de therapie houd je zelf de volledige regie over het proces. Dat wil zeggen dat je altijd zelf bepaald met welke gebeurtenis we gaan werken